Member Info

Lisa de Wildt

Lisa houdt met een scherp oog de dagbladen en tijdschriften, zowel op papier als digitaal, in de gaten. Alle advertenties die ze vindt, verrijkt ze met allerlei relevante gegevens. Hetzelfde doet zij voor het medium radio; ze beluistert alle commercials, classificeert en categoriseert ze, en zorgt zo voor een klinkende bron van waardevolle data.
In haar vrije tijd organiseert ze vaak creatieve middagen op verschillende basisscholen en houdt ze van veel gezelligheid!

Accepteren